TONEEL IN MIDLUM

Het zijn spannende dagen voor Toneelgezelschap Midlum! Op 4 en 5 april zijn de voorstellingen van het nieuwe toneelstuk, ‘Crisis aan de Waddenpromenade’, een doldwaze komedie, vol met muziek en lokale perikelen. Om het allemaal nóg gezelliger te maken is er na afloop live muziek en een verloting met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en particulieren.

toneel midlum

De toegangsprijs is €7.50. Als u een mailtje stuurt met uw gegevens naar info@toneelmidlum.nl en het verschuldigde bedrag overmaakt op bankrekeningnummer NL36RABO0175269580, onder vermelding van Toneelgezelschap Midlum, dan ligt uw kaartje klaar in De Spil op de avond van de voorstelling.

De leden van de toneelvereniging werken natuurlijk hard aan hun rol, maar zij doen ook hun best voor het werven van sponsors. Dit betekent dat we niet alleen de toegangsprijs laag kunnen houden, maar ook dat we de afgelopen jaren hebben kunnen investeren in beter geluid, licht en mogelijkheden van het podium. Door een kaartje te kopen beleeft u hopelijk een leuke avond, maar het betekent ook dat we de tap aan de praat kunnen houden, oftewel u steunt daarmee ons dorpshuis!

U kunt ons overigens op nóg een manier steunen: Stemmen zijn geld waard, dat is het idee. Voor verenigingen en stichtingen doet Rabobank Harlingen e.o. graag iets extra’s. De Rabobank, onze financiële partner, denkt graag mee in het stimuleren van het maatschappelijk klimaat. Juist daarom lanceerden zij in 2010 de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank brengen tijdens deze campagne hun stem uit op de vereniging(en) die zij een warm hart toedragen.In ruil daarvoor ontvangt de vereniging dan een bijdrage.

Als u Rabobanklid bent vragen wij u dan ook nadrukkelijk om uw stem uit te brengen op ons Toneelgezelschap. Vraag ook vrienden, kennissen en familie of zij lid zijn van de Rabobank en zo ja of zij hun stem op ons willen uitbrengen. Ieder Rabobanklid heeft 5 stemmen waarvan er maximaal 2 op Toneelgezelschap Midlum mogen worden uitgebracht. DOEN DUS.